Съдова хирургия

МЦ неоклиник разполага и с кабинет за диагностика, превенция и лечение в направление съдова хирургия. С професионализма на нашите лекари и съвременната ни апаратура успешно лекуваме всички артериални и венозни заболявания.

Д-р Димитър Николов

Д-р Тодор Самарджиев

Д-р Никола Колев