Ревматология

МЦ Неоклиник разполага и с ревматологичен кабинет. Основните ни услуги в това направление са първичен и вторичен преглед от лекар ревматолог, консултация по документи от лекар специалист, а основно внимание в процедурите отделяме на вътреставната или периставна апликация.

Доц. д-р Любомир Маринчев

Завършва медицина през 1983г. в Медицинска Академия, гр. София. Има специалности по вътрешни болести/1992 г./ и ревматология/1994г./.  Специализира в Хюстън,САЩ през 1992г. под ръководството на Проф. д-р Франк Арнет.   Защитава дисертация на тема: "Влияние на НСП...

Д-р Димитрие Болевич

Завършил Медицинска Академия , придобил специалност „ Вътрешни болести“ през 2004г, а през 2008г и специалност „ревматология“.