Педиатрия

В МЦ Неоклиник сме придвидили грижа и за нашите най-малки пациенти. Отделът ни по педиатрия предлага преглед както от лекар-педиатър, така и консултация с лекар-хабилитирано лице доцент, като особено внимание отделяме на детската ехография.

Д-р Десислава Йорданова

Д-р Десислава Йорданова е специалист педиатър и детски ендокринолог в София с над 19 години опит. Научните ѝ интереси са в областта на проследяване физическото развитие на децата, диагностика и лечение на изоставане в растежа, нарушения в калциево-фосфорната обмяна и витамин Д, отклонения в пубер...

Д-р Нина Вълчинова

Завършва Медицински университет Плевен през 1990 г. Придобива специалност по: 1) Детски болести /1998 г./   2) Спешна медицина /2007 г./ Член на Български лекарски съюз; Националното сдружение на педиатрите от извънболничната помощ Многократни у...