Очни болести

Нашите специалисти в областта на офтамологията прилагат съвременна диагностика, превенция и успешно лекуват различните видове очни болести. Правим анализи и изследвания с помощта на авторефрактометър, безконтактен тонометър, като имаме налични и всички стандартни апаратури за рутинни офтамологични прегледи.

Д-р Елизабета Матеева

Професионалния си път започва през 1979 г. в СЛПЗ с Дивотино - зав. СЛПЗ. Впоследствие работи в очно отделение гр. Перник- офталмолог, спортен лекар - д-во „Левски- Спартак” гр. София, очен лекар в 3-та поликлиника гр. София, член на специализирана очна ТЕЛК – гр. София, председ...