Образна диагностика

Д-р Петко Генов

Д-р Петко Генов е роден на 27 Юли 1961г. в гр. Пловдив. Завършва медицина в Медицинска академия, гр. София през 1987г. От 1992г. има придобита специалност „Образна диагностика“ Специализира  неврорентгенология в Рим, Италия. Главен асистент от 2000...