Образна диагностика

Д-р Мансур Далхату

Образование (университет, град, година, специализации) Медицински университет Варна 2003-2009 Магистър- Лекар Медицински университет София  2013-2017 – Образна диагностика   Допълнителни квал...

Д-р Асен Милошов

Образование 12.2017 г. Придобита специалност: Образна Диагностика Медицински университет – гр. София 2006 - 2012г. Студент по Медицина Медицински университет – гр. София/Магистър   Специализации 2013 - 2017