Нервни болести

Модерна и функционална клинична лаборатория  в НЕОКЛИНИК

На територията на медицински комплекс НЕОКЛИНИК има модерна и функционална клинична лаборатория, оборудвана с последно поколение апаратура за биохимия, имунология, хематология и хемостаза. Те са производство на американската фирма-производител Beckman Coulter и покриват всички изисквания на европейското законодателство за ин-витро диагностична апаратура / IVD /, международните стандарти за качество /ISO 9001/ и високите критерии на американската  служба за контрол на храните и лекарствата /FDA/.

Д-р Росен Икономов

Медицински Университет - София

Д-р Блага Чонова