Нефрология

Нефрология е дял от медицината занимаващ се с диагностика, консервативно лечение и превенция на бъбречните заболявания.

Повечето от болестите, засягащи бъбреците са израз на общи нарушения. Сега е доказано, че хронично бъбречно заболяване е рисков фактор за развитието и прогресирането на сърдечно-съдови заболявания.

 

Нефрологичните ни изследвания включват диагностика и лечение на:

  • Тубуло-интерстициални заболявания
  • Инфекции на пикочните пътища
  • Гломерулни заболявания
  • Бъбречно засягане при системни заболявания и  бъбречна недостатъчност 

Д-р Янка Коларска

1990 г. - завършва ПМГ»Климент Охридски»  в гр. Силистра 1997г.- завършва висше медицинско образование, МУ- гр.Варна  диплoма  000570 / 30.09.1997г. 2014г.- специалност по  нефрология с диплома  № 014227 /  01.01.2014г. 07....