Нефрология

Нефрология е дял от медицината занимаващ се с диагностика, консервативно лечение и превенция на бъбречните заболявания.

Повечето от болестите, засягащи бъбреците са израз на общи нарушения. Сега е доказано, че хронично бъбречно заболяване е рисков фактор за развитието и прогресирането на сърдечно-съдови заболявания.

 

Нефрологичните ни изследвания включват диагностика и лечение на:

  • Тубуло-интерстициални заболявания
  • Инфекции на пикочните пътища
  • Гломерулни заболявания
  • Бъбречно засягане при системни заболявания и  бъбречна недостатъчност 

Доц. Даниела Петрова

Доц. Даниела Петрова е специалист нефролог със 11 години стаж. Работи във Военномедицинска академия гр. София и ДКЦ Неоклиник. Доц. Петрова не преглежда деца. Образование Доц Петрова завършва висш...

Д-р Янка Коларска

Д-р Янка Коларска, дм е специалист нефролог в София с над 20 години медицински опит. Извършва амбулаторни прегледи на пациенти с различни видове остри и хронични заболявания на бъбреците и пикочните пътища. Д-р Коларска не преглежда деца. Образование