Кожни болести

МЦ Неоклиник разполага със специализирана апаратура за дерматологични прегледи.

Д-р Мариета Кътева

Д-р Мариета Кътева е специалист с голям опит в клиничната и естетична дерматология.Освен задълбочения опит в клиничната дерматология и венерология, който придобива благодарение на работата си в Медицински институт на МВР като началник на Кожно отделение и Кожен кабинет от 1995 до 2012 г. и в...

Д-р Румяна Тодорова

Професионалния си път започва през 1983г. в Районна болница, гр. Сливница. Впоследствие работи в Областния диспансер за кожни и венерологични болести, гр. София, РЗОК- София област, НЗОК, ОЗОФ „Доверие“ АД, „МЦ- 1 Елин Пелин“, МДЦ „Кристал“, гр. София...