Клинична лаборатория

На територията на медицински комплекс НЕОКЛИНИК има модерна и функционална клинична лаборатория, оборудвана с последно поколение апаратура за биохимия, имунология, хематология и хемостаза. Те са производство на американската фирма-производител Beckman Coulter и покриват всички изисквания на европейското законодателство за ин-витро диагностична апаратура / IVD /, международните стандарти за качество /ISO 9001/ и високите критерии на американската  служба за контрол на храните и лекарствата /FDA/.

Д-р Камелия Стоянова

Д-р Камелия Стоянова Стоянова завършва висше медицинско образование в Медицинска Академия, гр. София през 1989 г. През 1996 г. придобива специалност „Клинична лаборатория” в МА-София, Катедра по Клинична лаборатория. От 1995 г. е част от екипа на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов...