Клинична лаборатория

На територията на медицински комплекс НЕОКЛИНИК има модерна и функционална клинична лаборатория, оборудвана с последно поколение апаратура за биохимия, имунология, хематология и хемостаза. Те са производство на американската фирма-производител Beckman Coulter и покриват всички изисквания на европейското законодателство за ин-витро диагностична апаратура / IVD /, международните стандарти за качество /ISO 9001/ и високите критерии на американската  служба за контрол на храните и лекарствата /FDA/.

Д-р Камерия Стоянова

Доктор Камелия Стоянова е специалист с над 30 годишен опит в областта на Клиничната лаборатория. Тя завършва Медицина в Медицинска академия - София през 1989 г. и през 1996 г. придобива специалност по Клинична лаборатория. Основната част от професионалния й път преминава  в УМБАЛСМ „Н....