Инфекциозни болести

Д-р Ралица Йорданова

През 2007 г. завършва Медицински университет-София, Медицински факултет.