Инфекциозни болести

Д-Р Ралица Йорданова

През 2007 г. завършва Медицински университет-София, Медицински факултет.