Инфекциозни болести

Д-р Ралица Йорданова

Асистент към Катедрата по Инфекциозни болести, Паразитология и Тропическа медицина към Медицински университет-София. През 2007 г. завършва Медицински университет-София, Медицински факултет.

Д-р Силвия Стоянова

Д-р Силвия Стоянова е специалист по инфекциозни болести в София с над 24 години медицински опит. Извършва диагностика и лечение на инфекциозни заболявания. Д-р Стоянова не преглежда деца. Образование : Завършва Медицински...