Хирургия

В МЦ Неоклиник предлагаме на своите пациенти и услуги в областта на хирургията, като специализираме предимно в по-рутинните за тази бласт на медицината процедури.

Д-р Николай Марков

Д-р Николай Марков д.м. започва професионалната си кариера в Окръжна болница - София, след това работи в I Хирургия на Медицинаска Академия, впоследствие в УМБАЛ Св. Анна - гр. София. Д-р Марков е специализирал в Япония както и е взел участие в множество курсове, симпозиуми и конгреси по специалн...