Хирургия

В ДКЦ Неоклиник предлагаме на своите пациенти и услуги в областта на хирургията, като специализираме предимно в по-рутинните за тази бласт на медицината процедури.

Д-р Петър Захариев

Д-р Петър Захариев е специалист хирург в София с над 40 години опит. Извършва амбулаторни прегледи и консултации. Д-р Захариев не преглежда деца. ОБРАЗОВАНИЕЗавършва Медицински университет София и има придобита специалност Хирургия. КВАЛИФИКАЦИ...

Доц. Тодор Шамов

Доц. Тодор Шамов е специалист неврохирург в София с над 20 години опит и професионални интереси, насочени в следните области: интервенционално лечение на болката и минимално инвазивни гръбначни интервенции, микрохирургия на орбитата, микрохирургия на гръбначно-мозъчните тумори, невроонкология, об...

Доц. Константин Костов, ДМ

ОБРАЗОВАНИЕ Завършва Медицински университет София през 2002 г. През 2008 г. придобива своята специалност "Хирургия" след специализация в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". През 2012 г. завършва магистърска програма на специалност "Обществено здраве и здравен мениджмънт".Заема академична длъжн...

Д-р Момчил Кермедчиев

Д-р Момчил Кермедчиев е специалист хирург в София с над 10 години стаж в общата, коремната и лапароскопската хирургия. Извършва прегледи, консултации, диагностика и операции на пациенти с хирургични заболявания от различно естество, както и високоспециализирани консултации и съвети по всички въпр...

Д-р Георги Нончев

Д-р Георги Нончев е специалист хирург в София с над 29 години медицински опит. Интересите му са в областта на коремната, ендокринната и онкохирургията. Д-р Нончев не преглежда деца. Образование: Завършва Мед...