Хирургия

В МЦ Неоклиник предлагаме на своите пациенти и услуги в областта на хирургията, като специализираме предимно в по-рутинните за тази бласт на медицината процедури.

Д-р Николай Марков

Д-р Николай Марков д.м. завършва медицина през 1976 г. в Медицински университет гр.София, след това придобива специалност по хирургия.