Физикална медицина

Д-р Виолета Боянова

Д-р Виолета Боянова е специалист физиотерапевт в София. Извършва лечение на пациенти с заболявания на опорно-двигателния апарат, централна и периферна нервна система, ортопедични и неврологични заболявания. Завършва Медицински университет Плевен през 1999г..Специалност...

Калоян Крумов

Калоян Крумов е кинезитерапевт в София с над 22 години опит. Има дългогодишна практика в областите на ортопедичната, травматологичната и неврологичната рехабилитация. Калоян Крумов не работи с деца. Образование: Завършва...