Физикална медицина

Д-р Виолета Боянова

Д-р Виолета Боянова е специалист физиотерапевт в София. Извършва лечение на пациенти с заболявания на опорно-двигателния апарат, централна и периферна нервна система, ортопедични и неврологични заболявания. Завършва Медицински университет Плевен през 1999г..Специалност...

Калоян Крумов

Калоян Крумов е кинезитерапевт в София с над 22 години опит. Има дългогодишна практика в областите на ортопедичната, травматологичната и неврологичната рехабилитация. Калоян Крумов не работи с деца. Образование: Завършва...

Емилия Иванова

Емилия Иванова е кинезитерапевт в София с над 25 годишен опит. Има практика в областите на неврологичната, ортопедичната и балнеологичната практики. Завършва рехабилитация в Медицински колеж "Йорданка Филаретова" София през 1993г. Има следдипломни квалификации за рехабилитация на различни невроло...