Детска хирургия

Д-р Надежда Толекова

Д-р Надежда Толекова, дм е специалист детски хирург в София с 12 години медицински опит. Проявява интереси в областта на: неонатална хирургия; лечение на хернии;