ВИП ПАКЕТ ЖЕНИ

 • Прегледи
 1. Преглед Кардиолог с Ехокг
 2. Преглед Офталмолог -
 3. Преглед АГ + трансвагинална ехография
 4. Преглед Ендокринолог + ехография на щит. Жлеза -
 5. Ехография на коремни органи + ехография на мл. Жлеза-
 • Лаборатория
 • ПКК + Суе
 • Липиден профил-
 • АСАТ, АЛАТ, ГГТ
 • Глюкоза
 • Гликиран Хемоглобин
 • Калий, Натрий, Хлор, Калций, Фосфор, Магнезий -
 • ЦРП -
 • Креатинин, пикочна к-на, Общ Белтък, Албумин -
 • TSH, FT3 , FT4, TAT, MAT –
 • Урина обща + седимент -
 • Витамин Д + Витамин Б12 -
 • Туморен Маркер CEA
 • Цитонамазка -
 • Вл. Секрет
 • ОБРАЗНА Д-КА
 • ЯМР на 2 зони по избор -

Общо 1380.00лв