ВИП ПАКЕТ МЪЖЕ

  • Прегледи -
  1. Преглед Кардиолог с Ехокг
  2. Преглед Офталмолог -
  3. Преглед уролог + ехография на простата-
  4. Преглед Дерматолог -
  5. Преглед Невролог -
  6. Преглед Гастроентеролог + ехография на коремни органи

   

  • Лаборатория
  • ПКК + СУЕ -
  • Липиден Профил -
  • АСАТ, АЛАТ, ГГТ
  • Глюкоза
  • Гликиран Хемоглобин
  • ЦРП -
  • Креатинин, пикочна к-на, Общ Белтък, Албумин -
  • Урина обща + седимент -
  • Туморен Маркер CEA
  • Туморен Маркер - PSA Free + PSA Total –
  • Карциномен антиген Алфа-Фетопротеин (AFP)
  • Калий, Натрий, Хлор, Калций, Фосфор, Магнезий -
  • Хепатит В, С, СПИН -
  • Желязо -
  • Витамин В12 , Витамин Д -

   

  • ОБРАЗНА Д-КА
  • ЯМР на 2 зони по избор -

         

  Общо 1380.00лв