Специфични удостоверения – нови услуги

  • Специализирано медицинско изследване за работа с класифицирана информация.
  • Медицинско свидетелство за носене, закупуване или работа с оръжие.
  • Първичен психиатричен преглед с диагностично уточняване по МКБ 10 и изготвяне на терапевтичен план за лечение.
  • Последващи психиатрични прегледи с медикаментозно лечение и психотерапия.
  • Експертиза на правна дееспособност (свидетелска, завещателна и друга годност) с издаване на експертно становище.

Документите се изготвят от доц. д-р Димитър Батуров лекар-психиатър с 34 годишен психиатричен опит.  Следдипломните му квалификации в системата на продължително обучение включват: обучителни курсове на СЗО по психиатрична проблематика; продължителна специализация в МУ–София и УСБАЛНП „Св. Наум” гр. София - Специализирана клиника по съдебна психиатрия и съдебна психология.  

Записване на час за консултация