Пулмологът на който вярваме – д-р Надя Спасова

Специалност Пулмолог, звено Пулмология и Фтизиатрия.

Тя е специалист пулмолог в София с над 25 години опит и умения в конвенционалните методи в пулмологията - функционално изследване на дишането, извършване и интерпретация на кръвно-газов анализ, торакална и абдоминална ехография, плеврални пункции, диагностика и лечение на белодробна туберкулоза, титриране на съня при ОСА (обструктивна сънна апнея). Клиничните й интереси са в областта на дихателните нарушения по време на сън и неинвазивна вентилация, диагностика и лечение на ХОББ, бронхиална астма, пневмонии, туберкулоза, интерстициални заболявания.

Д-р Спасова не преглежда деца.

КВАЛИФИКАЦИИ:

  • Европейски сертификат за спирометрии.
  • Сертификат - ехография на коремни органи.
  • Професионална квалификация по „Конвенционално ултразвуково изследване на торакс.
  • Член на Българското дружество по белодробни болести, Европейското респираторно дружество (ERS), Български лекарски съюз, Европейско кардио-радиологично дружество.
  • Участие в многобройни национални и международни конгреси и семинари по специалността.