Ползите от кинезитерапията в ДКЦ „НЕОКЛИНИК“ и нашият кинезитерапевт КАЛОЯН КРУМОВ

Кинезитерапията е активен метод на лечение за решаване на лечебни, профилактични, възстановителни и рехабилитационни задачи посредством богата гама от методи с които разполага и с които коренно се различава от останалите начини на лечение.  Освен, че е комплексно действащ метод, кинезитерапията повлиява цялостната личност, има подчертан възстановителен ефект.

Кинезитерапията постига лечението, профилактиката, възстановяването и поддържането на здравето на болните и превенцията на рецедиви и усложнения. Освен за самото оздравяване, кинезитерапията може да бъде използвана и за поддържане на доброто състояние след успешно лечение.

Калоян Крумов е кинезитерапевт в ДКЦ „НЕОКЛИНИК“ с над 22 години опит. Има дългогодишна практика в областите на ортопедичната, травматологичната и неврологичната рехабилитация.