Общопратикуващи лекари

На територията на ДКЦ Неоклиник има и двама общопрактикуващи лекари с висок професионализъм.