Нашите пациенти за нас

За нас, екипът на "ДКЦ Неоклиник" е от огромно значение обратната връзка от нашите пациенти. Чрез нея ние правим своите корективи и ежедневно подобряваме качеството на предлаганите медицински услуги, защото Вашето здраве е приоритет за нас.

 

Благодарствено писмо от сем. Василевски

„Бихме искали в тези светли дни да изкажем своята огромна благодарност и най- сърдечни благопожелания към д-р Колесарски и екипа на Неоклиник за проявения професионализъм, изключителна емпатия и бърза реакция. Докторът спаси живота на моя баща, за което ще сме му вечно признателни!

Продължаваме да се доверяваме на Неоклиник и занапред.

Хубави празници!

С благодарност,
сем. Василевски“