Д-р Райков - ортопед травматолог въвежда индивидуален подход в лечението на всеки пациент

Уважаеми пациенти, настоящи и бъдещи такива

Моята мисия е да лекувам своите пациенти с всички възможни state-of-the-art техники след поставянето на точна диагноза и предоперативното планиране. State-of-the-art оперативно лечение, постоперативни грижи и проследяване.

След години прекарани в придобиване на опит как да оперирам и как да лекувам разбрах, че човек учи пет години как да оперира и после през останалия си живот учи какво да не оперира. За мен е важно пациентът, който лекувам да е кооперативен и да ми подаде ръка за да работим като тим срещу заболяването.

В неоклиник разполагам с модерни образно-диагностични технологии като скенер и ядрено магнитен резонанс, също така и калибриран рентген с кoито  много точно може да създаваме 3Д модели на вашето заболяване и ако се касае за гръбначен стълб може да провеждаме целенасочени инфилтрации и процедури в областта на нервните коренчета и фасетните стави.Ако се касае за пациенти с хронична болка бихме могли да предоставим възможно най-добрия начин за терапия и диагностика,а в краен случай ако консервативната терапия не помогне бихме могли да ви посъветваме за или против оперативното лечение.

Ортопедията е много точна наука и в никакъв случай не е само занаят. На съвременният ортопед му трябват отправни точки. Поради тази причина  от далечната 2006та година използвам методи за измерване при които с индивидуализирани измервателни шаблони, мога да прехвърля предоперативния план от листът хартия или рентгеновата снимка в тримерното пространство на операционната маса и не само.

Както се вижда на видеото в ляво имаме един куб, който е разпробит от единия ъгъл до другия ъгъл по равнина, която преминава през три точки и разцепва този куб на две равни части. На практика е невъзможно такъв отвор да бъде изработен с инструмент който се държи от свободната ръка на хирурга. Поради тази причина синият детайл, който на практика е един хирургичен водач подвежда правилният инструмент по правилната траектория, за да бъде изработен най-правилният отвор във вашата кост (в случая оранжевия клуб представлява обект, който на практика е вашата кост). Разбира се всички тези средства не са приложими за всички видове операции, но резултатите при правилното им използване в областта на колянната, тазобедрената, рамената става или грвбнака дава много добри резултати.


с уважение:

д-р Владислав Райков д.м.