Д-р Цолова – иновации във феталната морфология

Пациентките на д-р Цолова могат да се записват за преглед от специалист по детска кардиология и фетална ехокардиография.

 

Новите технологии навлизат все повече в медицината и прегледите от разстояние вече са реалност в кабинета на д-р Цолова. В ДКЦ „Неоклиник“ тя е внедрила и успешно използва възможностите на телемедицината, така че бременни пациентки, които имат показания,  може да съчетаят прегледа фетална морфология с преглед от специалист по детска кардиология и фетална ехокардиография чрез конферентна видео връзка.

 

Оценката на феталното сърце се извършва от Д-р Наталия Евтимова, детски кардиолог с дългогодишен опит в областта на фетална ехокардиография. Д-р Евтимова е завършила медицина в Медицинска академия - София и в продължение на 22 години работи като лекар и преподавател в Клиниката по детска кардиология на Катедрата по педиатрия към Медицинския университет в София. От 2006 г. до 2009 г. работи като ехокардиографист  в Детската болница на Чикагския университет в САЩ.

 

Притежава образователна и научна степен Доктор по медицина, като дисертационният ѝ труд е в областта на вродените сърдечни малформации. Притежава сертификат по детска ехокардиография и Сертификат по фетална ехокардиография от Американския регистър по диагностичен ултразвук в медицината (ARDMS) и свидетелство за професионална квалификация по детска ехокардиография от Медицинския университет в София.

 

Специализирала е детска кардиология и фетална ехокардиография в Швеция и Великобритания, участвала е в квалификационни курсове в областта на феталната медицина във Великобритания, САЩ и Холандия.

 

Може да запишете час за преглед чрез конферентна видео връзка с д-р Евтимова тук -> https://superdoc.bg/lekar/milena-tsolova