Д-р Анита Милушева - Клиничен психолог, психотерапевт

Професионалните интереси на Д-р Анита Милушева са насочени в областта на качеството на живот при пациенти с различни психични, психосоматични и соматични нарушения и заболявания.

Завършва магистър по психология  с професионална квалификация „Клинична и консултативна психология“ към СУ „Св. Климент Охридски”, а през 2020 г. успешно защитава докторската си степен по „ Клинична психология” в областта на качеството на живот при пациенти с онкологични заболявания.

 

Специализирала е психотерапия по психодрама метода за индивидуална и групова психотерапия към  ИПИГП „Бернхард Ахтенберг”, член на Българското дружество по психодрама и групова терапия (БДПГТ). Преминала е обучение по позитивна психотерапия към Дружество по позитивна психотерапия към Световната асоциация по позитивна психотерапия (WAPP). Преминала е обучение по специализирани умения в когнитивно-поведенческа психотерапия към „Институт за психично здраве и развитие” - гр. София.

 

Сертифицирана е  за работа с  високоспециализирани проективни, личностови и невропсихологични  методики. Участвала е в редица научни конференции и конгреси, част от които са с международно участие, като лектор  и член на научен комитет.

 

Професионалния й опит преминава през работа с деца с емоционални и поведенчески нарушения, родителско консултиране и фамилна психотерапия, а през последните години опита, интересите и развитието й са в сферата на здравеопазването, оказване на психологическа и емоционална подкрепа, кризисна интервенция на пациентите и техните близки.

 

Притежава опит в психологическото консултиране и психотерапия на онкоболни пациенти и техните близки, пациенти с тревожни и депресивни разстройства, панически  разстройства,  постравматични стресови разстройства и др.

 

Д-р Анита Милушева е пълноправен член на Българска асоциация по психоонкология (БАПО).  През 2019 г. е наградена от асоциацията за принос в развитието на психоонкологията в България.

 

Приемни часове:

Всяка сряда:

15.30 ч. - 19.30 ч.

(Продължителността на една консултативна или психотерапевтична сесия е 45мин.)

Записване на час при Д-р Анита Милушева можете да направите на тел:  0700 10 744