Антоанета Пеева, психолог - психотерапевт

Образование

  • Бакалавърска степен по специалност „Психология“ от Варненски свободен университет "Черноризец Храбър".
  • Придобита квалификационна степен за психотерапевт към Българско дружество по логотерапия и екзистенциален анализ и Europäische Akademie für Logotherapie & Psychologie, Austria.
  • Преминала специализирано обучение по проект „Повишаване на капацитета на специалистите от първичната здравна помощ в България за ранно откриване и превенция на психичноздравни проблеми”, проведено от Национален център по обществено здраве и анализи.
  • Член на Българското Дружество по психодрама и групова терапия.

 

Oт 2014 год. има практика, като психолог-психотерапевт в центрове за психично здраве в гр. София,  старчески домове и големи спортни клубове, като Обединен Спортен Клуб "СЛАВИЯ" - гр.София;  и ПФК Локомотив Пловдив – 1926 АД. Работи като доброволка в кризисни центрове за настаняване на майки с деца.

 

Антоанета Пеева е редовен член на  Дружеството на психолозите в Република България (ДПРБ) , с уникален професионален код: BG RP 2444 – 2634 (6001).