30 май – Световен ден за борба с множествената склероза (МС)

Световният ден на множествената склероза е глобална инициатива за информираност и повишаване разбирането за това заболяване. Всяка година това своеобразно МС движение предоставя на обществеността информация за заболяването множествена склероза и дава разбиране как МС повлиява живота на повече от два милиона души по целия свят. От няколко години Световният ден на МС е на 30 май.

Множествената склероза (МС) е автоимунно заболяване на централната нервна система, при което се уврежда обвивката на нервните влакна и се нарушава предаването на нервните импулси. Заболяването започва в млада възраст (най-често между 20 и 40 год.) и при закъсняло или неправилно лечение може да доведе до инвалидизация на болния.

В последните десетилетия лечението на МС направи значителен прогрес. Въпреки че все още няма лекарства за излекуване от заболяването, налице са редица медикаменти с доказан ефект, които намаляват значително риска от нови пристъпи, забавят прогресията на заболяването и позволяват на болните да живеят нормално.

За Световният ден на МС тази година ДКЦ Неоклиник организира безплатни консултации при пациенти със съмнение за МС и болни от МС. Консултациите включват:

  1. Консултативен преглед при съмнение за МС и планиране при нужда на МРТ (магнитно-резонансна томография) и отоневрологично изследване.
  2. Консултативен преглед при доказана МС с оглед преценка на най-подходящия лечебен подход.
  3. Модифициращо хода на заболяването лечение чрез насочване към комисия за отпускане на медикаменти по линия на НЗОК или включване в клинични изпитвания с най-новите медикаменти.

Консултативните прегледи ще се провеждат от д-р Росен Икономов, д.м., лекар с дългогодишен опит в диагностиката и лечението на МС. Д-р Икономов е невролог с допълнителна квалификация по отоневрология, с участие в  редица международни специализационни курсове в областта на отоневрологията и МС, с множество публикации по тези теми, дългогодишен изследовател и главен изследовател в клинични изпитвания за нови медикаменти за лечение на МС. Рецензент е на книгата „Преодоляване на Множествената склероза“ на проф. Джелинек.

Консултациите ще се проведат на 29.05.2020 г. в ДКЦ Неоклиник, София, бул. Петко Ю. Тодоров 20 от 8.30 часа. Предварително записване на тел: 0700 10 744