Д-р Тодор Самарджиев

Д-р Тодор Самарджиев извършва прегледи и съвременно лечение на артериални и венозни заболявания - оперативно, ендоваскуларно, хибридно и консервативно.

С интерес в областта на варикозната болест и хроничната венозна недостатъчност.

Завършва Медицински факултет към Медицински университет София.

Придобита магистратура по Здравен мениджмънт.

 

Допълнителни квалификации:

Участие в национални и международни конгреси и семинари по специалността

- 5-ти Балкански венозен форум 2014

- BEC ISES endovascular academy 2017

- Национален конгрес по ултразвук в медицината - лектор

- Училище по ултразвук

- Национален конкрес по съдова хирургия - 2017, 2018 - лектор

- Член на Българско национално дружество по съдова, едноваскуларна хирургия и ангиология (БНДСЕХА)