Д-р Светлана Хедер

От 2018 - до момента Специалист ендокринолог към ДКЦ Неоклиник ЕАД

 

От 2015 г. - до момента - Специалист ендокринолог в МБАЛ Надежда- болница за женско здраве 

От 2013 г. - до момента - Специалист ендокринолог в 2-ра МБАЛ – София, отделение по Ендокринология, София

От 2009 г. до 2013 г. - Специализант, УМБАЛ- Александровска, София

От 2007 г. до 2009 г. - Лекар - ординатор, УМБАЛ – Пирогов, София

2013 г. - придобита специалност по Ендокринология и болести на обмяната, Медицинска академия, София

2006 г. - придобита специалност лекар, Медицинска академия, София