Д-р Румяна Тодорова

Професионалния си път започва през 1983г. в Районна болница, гр. Сливница. Впоследствие работи в Областния диспансер за кожни и венерологични болести, гр. София, РЗОК- София област, НЗОК, ОЗОФ „Доверие“ АД, „МЦ- 1 Елин Пелин“, МДЦ „Кристал“, гр. София и ЗАД „Алианц България Живот“. Като дерматолог има трудов стаж повече от 20 години.

Д-р Румяна Тодорова специализира в Чехословакия- Карлови университет, Австрия, Испания и Словения по проблемите на болничното управление и лекарствената политика.

Има курсове за придобиване на умения в областта на естетическата медицина.

Д-р Румяна Тодорова завършва медицина през 1983г. в Медицинска академия, гр. София. Има специалност по кожни болести и венерология, придобита през 1988 г.