Д-р Росица Атанасова

Д-р Росица Атанасова завършва медицина през 1984 г. във Висш Медицински Институт гр.София. През 1993г. придобива специалност по Вътрешни болести а през 1998г. придобива и втора специалност по Ендокринология и болести на обмяната.

Професионалната си път започва в Окръжна болница гр. Кюстендил- Първо вътрешно отделение с ендокринен сектор и консултативен ендокринологичен кабинет, където работи от 1984 до 2000 година. В последствие от 2000 г. До 2014 г. Д-р Атанасова работи в 29 ДКЦ- София - Ендокринологичен кабинет и паралелно в МЦ „Новум“-Ендокринологичен кабинет. Понастоящем заема позицията на Ендокринолог в МЦ Неоклиник.

Д-р Атанасова има специализации по ехография на щитовидната жлеза, обучение на диабетно болни, клинични изпитвания. Тя е взела участие в множество научни симпозиуми и конгреси в страната и в чужбина.