Д-р Петко Генов

Д-р Петко Генов е роден на 27 Юли 1961г. в гр. Пловдив.

Завършва медицина в Медицинска академия, гр. София през 1987г.

От 1992г. има придобита специалност „Образна диагностика“

Специализира  неврорентгенология в Рим, Италия.

Главен асистент от 2000г. в Клиника по образна диагностика към Медицинска академия, София.

Медицинска академия, гр. София