Д-р Кирил Чавдаровски

Професионални интереси към онкодиагностиката и диагностика на заболяванията на млечната жлеза. Конвенционална рентгенова диагностика, ехография на гърда, периферни структури, коремни и тазови органи, компютърна томография /скенер/ и магнитно-резонансна томография.

Д-р Кирил Чавдаровски Завършва медицина в Медицински Университет София, след което започва своя професионален опит в СБАЛОЗ - Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания- София, след което през 2019 година  става част от екипа на звено по образна диагностика в ДКЦ Неоклиник ЕАД.Член на на European Society of Radiology (ESR) Участва в национални и международни симпозиуми. Участва в конгреси и конференции по образна диагностика.