Д-р Цветомила Колева

Д-р Цветомила Колева е специалист невролог в София с над 7 години медицински опит. Диагностицира и лекува пациенти със заболявания на централната, периферната и вегетативната нервна система. Д-р Колева не преглежда деца.

ОБРАЗОВАНИЕ
Завършва Медицински университет Плевен през 2013 г. Своята специалност Нервни болести придобива през 2020 г. в Медицински университет София.

КВАЛИФИКАЦИИ
- Част е от проекта Ultrasound Technologies - Challenges Before Young Doctors, Youth in Action Programme, 2014 г.;
- Участие в Workshop of Research Methodology/Statistics, St. Anne’s University Hospital Brno, Чехия, 2015 г.;
- Успешно преминато индивидуално обучение по невросонология в клиника Функционална диагностика на нервната система към Военномедицинска академия София, 2015 г.

БИОГРАФИЯ
От 2013 до 2015 г. д-р Колева е лекар ординатор във Втора клиника по неврология към МБАЛ "Св. Марина" Варна. От 2018 до 2020 г. е асистент по специалност Нервни болести към Медицински факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" София. От 2015 до 2020 г. практикува като специализант по специалността Нервни болести във Военномедицинска академия София. Към момента е част от екипа специалисти на ДКЦ Неоклиник, София.