Екип

Специалности

Д-р Марчела Колева

Д-Р Марчела Колева е специалист по лекарствено лечение на солидни тумори с над 25 годишен опит. Специализирала е във водещите институти по Онкология на: Българиа, Австрия, Испания, Обединеното кралство, има редица участия в международни срещи касаещи лекарствено лечение на раковите заболявания.

Д-р Триас Мавроматис

Д-р Триас Мавроматис, интернист, гастроентеролог, нефролог и специалист по клинична фармакология. Завършва медицина във ВМИ, София през 1980 г. Придобива последователно специалност „вътрешни болести”, нефрология, гастроентерология и клинична фармакология. Работи 28 години като...

Доц. д-р Любомир Маринчев

Завършва медицина през 1983г. в Медицинска Академия, гр. София. Има специалности по вътрешни болести/1992 г./ и ревматология/1994г./.  Специализира в Хюстън,САЩ през 1992г. под ръководството на Проф. д-р Франк Арнет.   Защитава дисертация на тема: "Влияние на НСП...

Д-р Кирил Чавдаровски

Професионални интереси към онкодиагностиката и диагностика на заболяванията на млечната жлеза. Конвенционална рентгенова диагностика, ехография на гърда, периферни структури, коремни и тазови органи, компютърна томография /скенер/ и магнитно-резонансна томография. Д-р Кирил Чавдаровски За...

Д-р Александър Петков

Д-р Янка Коларска

1990 г. - завършва ПМГ»Климент Охридски»  в гр. Силистра 1997г.- завършва висше медицинско образование, МУ- гр.Варна  диплoма  000570 / 30.09.1997г. 2014г.- специалност по  нефрология с диплома  № 014227 /  01.01.2014г. 07....

Д-р Владислав Райков

Медицински университет София, специалност хуманна медицина от 2018 Ортопед-Травматолог в София / Vita Hospital Sofia 2015 - 2017 Център по ендопротезиране, ортопедия, травматология, гръбначна хирургия, артроскопска хирургия и ревматология в специализирана болница по ортопедия и ре...

Д-р Надя Спасова

Д-р Ралица Йорданова

Асистент към Катедрата по Инфекциозни болести, Паразитология и Тропическа медицина към Медицински университет-София. През 2007 г. завършва Медицински университет-София, Медицински факултет.

Д-р Никола Колев

Д-р Тодор Самарджиев

Д-р Тодор Самарджиев извършва прегледи и съвременно лечение на артериални и венозни заболявания - оперативно, ендоваскуларно, хибридно и консервативно. С интерес в областта на варикозната болест и хроничната венозна недостатъчност. Завършва Медицински факултет към Медицински униве...

Д-р Росица Атанасова

Д-р Росица Атанасова завършва медицина през 1984 г. във Висш Медицински Институт гр.София. През 1993г. придобива специалност по Вътрешни болести а през 1998г. придобива и втора специалност по Ендокринология и болести на обмяната. Професионалната си път започва в Окръжна болница гр. Кюстен...

Д-р Румяна Тодорова

Професионалния си път започва през 1983г. в Районна болница, гр. Сливница. Впоследствие работи в Областния диспансер за кожни и венерологични болести, гр. София, РЗОК- София област, НЗОК, ОЗОФ „Доверие“ АД, „МЦ- 1 Елин Пелин“, МДЦ „Кристал“, гр. София...

Д-р Мариета Кътева

Д-р Мариета Кътева е специалист с голям опит в клиничната и естетична дерматология.Освен задълбочения опит в клиничната дерматология и венерология, който придобива благодарение на работата си в Медицински институт на МВР като началник на Кожно отделение и Кожен кабинет от 1995 до 2012 г. и в...

Д-р Цеко Петков

Професионалния си път започва през 1987 година в ВМА гр. София „Катедра по урология“, където понастоящем е началник на отделение по Ендоурология. Д-р Петков е специализирал в Германия, Англия и Италия. Работи като консултант в ДКЦ Неоклиник гр. София. Д-р Петков членув...

Д-р Кремена Петкова

Д-р Цветелина Дамянова

Професионалния си път започва през 1993 година в УМБАЛ ”Св. Георги” ЕАД – гр. Пловдив. В последствие от 2006-2009г. работи като Кардиолог към Болница „Токуда“-София. В периода 2010-2014г. работи като Инвазивен Кардиолог към Университетската многопрофилна болница за а...

Д-р Сийка Андреева

Д-р Сийка Андреева е специалист по вътрешни болести и кардиология. Завършила е Медицинския университет в София. По разпределение е работила в продължение на 3 години в Бърза помощ - Перник, след това 12 години в клиниката по интензивна терапия във Военно-медицинска академия, била е завеждаща на з...

Д-р Диана Христова

Д-р Диана Христова е специалист по алергология към УМБАЛ ''Александровска''. От февруари 2017 г. е докторант в отдел ''Имунология и Алергология'', участник е в много международни и национални научни форуми, има и редица публикации в медицински списания. Научните й интереси са в областите плесенна...

Д-р Николай Марков

Д-р Николай Марков д.м. започва професионалната си кариера в Окръжна болница - София, след това работи в I Хирургия на Медицинаска Академия, впоследствие в УМБАЛ Св. Анна - гр. София. Д-р Марков е специализирал в Япония както и е взел участие в множество курсове, симпозиуми и конгреси по специалн...

Д-р Нина Вълчинова

Д-р Десислава Йорданова

Д-р Блага Чонова

Д-р Димитър Димитров

Д-р Гергана Гоцева

Професионалната си път започва в гр. Банкя, където работи като интернист. В последствие Д-р Гоцева работи в болница „Лозенец“, след това в Окръжна болница. Понастоящем заема позицията на Ендокринолог в ДКЦ „Софиямед“. Д-р Гоцева членува в БДЕ. Тя е взела участие в...

Д-р Ивета Иванова

Професионалния си път започва през 1984 г. в ”СБР-НК” ЕАД, филиал гр. Момин проход – санаториум за възрастни. Впоследствие работи в 28 ДКЦ-София, лекар в унг кабинет, ДКЦ 5 /Студентска поликлиника/ - София като лекар специалист в унг кабинет ,,ДКЦ София мед”- София и...

Д-р Владимир Стефанов

ВМА – София, Клиника по ендопротезиране и реконструктивна хирургия Професионалните му интереси са насочени в областта на хирургията на колянната и тазобедрена стави и на спортната травматология и реконструктивна хирургия. Завършва медицина в М...

Д-р Василис Фурлакис

Специализирана Профилактика, Диагностика и Лечение при Новороде...

Д-р Елизабета Матеева

Професионалния си път започва през 1979 г. в СЛПЗ с Дивотино - зав. СЛПЗ. Впоследствие работи в очно отделение гр. Перник- офталмолог, спортен лекар - д-во „Левски- Спартак” гр. София, очен лекар в 3-та поликлиника гр. София, член на специализирана очна ТЕЛК – гр. София, председ...

Д-р Димитър Николов

Д-р Диана Данева

Д-р Данева започва професионалния си път през 1980 до 1983 г. като участъков терапевт в Окръжна болница в град Кюстендил. В последствие от 1983 до 1986 г. работи като лекар-ординатор в РНПИСМП „Пирогов“, 1986- 1990 г. – Завеждащ кабинет в Първа клинична болн...

Д-р Светлана Хедер

От 2018 - до момента Специалист ендокринолог към ДКЦ Неоклиник ЕАД   От 2015 г. - до момента - Специалист ендокринолог в МБАЛ Надежда- болница за женско здраве  От 2013 г. - до момента - Специалист ендокринолог в 2-ра М...

Д-р Петко Генов

Д-р Петко Генов е роден на 27 Юли 1961г. в гр. Пловдив. Завършва медицина в Медицинска академия, гр. София през 1987г. От 1992г. има придобита специалност „Образна диагностика“ Специализира  неврорентгенология в Рим, Италия. Главен асистент от 2000...

Д-р Емма Добрева

Завършва медицина във МА, София през 1987 г. От 1989 – 1993 г. е клиничен ординатор, като придобива специалност АГ през 1993 г. Работи в АГ болница „Майчин дом”, след което – в доболничната помощ. От 2008 г. работи в Сектор по превантивна медицина, Аджибадем Сити Клиник ДК...

Д-р Андрей Трифонов

Д-р Росен Икономов

Завършва медицина в МУ – София през 1987 г. с отличен успех. От 1987 до 1991 г. работи в Неврологично отделение на СКК – гр. Кюстендил като ординатор, а после и като завеждащ отделение. От 1991 г. е асист...

Д-р Тоня Станкова

Д-р Мариета Сирманова

Професионалния си път започва през 2015 година  в Първа САГБАЛ Св. София гр. Специализира в УМБАЛ Д-р Георги Странски гр. Плевен, Втора САГБАЛ Шейново гр. София. Настояща месторабота ДКЦ Неоклиник гр. София. Д-р Мариета...

Д-р Калина Цонева