Екип

Специалности

Д-р Георги Нончев

Д-р Георги Нончев е специалист хирург в София с над 29 години медицински опит. Интересите му са в областта на коремната, ендокринната и онкохирургията. Д-р Нончев не преглежда деца. Образование: Завършва Медицински университет...

Д-р Владислав Улевинов

Д-р Владислав Улевинов, дм е специалист детски пулмолог в София с над 22 години медицински опит. Провежда профилактични прегледи, диагностика и лечение на остри и хронични заболявания на долните дихателни пътища при деца. Образование:

Латинка Стоилов

рентгенов лаборант

Альоша Любенов

рентгенов лаборант

Калина Павлова

рентгенов лаборант

Йордан Атанасов

рентгенов лаборант

Георги Папочиев

рентгенов лаборант

Ангел Спасов

рентгенов лаборант

Д-р Милен Михайлов

Завършва медицина през 1997 г. в МУ - София. От 1998 г. до 2011 г. работи като  лекар в СБАЛББ в гр. Перник. Специализира от 2011г. до 2015 г. в отделение „Образна Диагностика“ на Болница „Токуда“ гр. София, с началник отделение проф. Галина Кирова и ръководител на специа...

Емилия Иванова

Емилия Иванова е кинезитерапевт в София с над 25 годишен опит. Има практика в областите на неврологичната, ортопедичната и балнеологичната практики. Завършва рехабилитация в Медицински колеж "Йорданка Филаретова" София през 1993г. Има следдипломни квалификации за рехабилитация на различни неврологични увреждания на...

Д-р Даниела Георгиева

Д-р Даниела Георгиева е специалист офталмолог в София. Извършва консултативни прегледи, диагностика и лечение на очни болести на възрастни пациенти и деца. Образование : Завършва Медицински университет София и има придобита специалност Очни...

Д-р Силвия Стоянова

Д-р Силвия Стоянова е специалист по инфекциозни болести в София с над 24 години медицински опит. Извършва диагностика и лечение на инфекциозни заболявания. Д-р Стоянова не преглежда деца. Образование : Завършва Медицински университет София п...

Д-р Разия Мохсени

Д-р Разия Мохсени е специалист по обща и коремна хирургия и специализант по съдова хирургия с над 20 години медицински опит. Научните ѝ интереси са в сферата на: Лапароскопска хирургия на жлъчка и жлъчния канал, оперативни дейности в областта на коремна хирургия и лечението н...

Д-р Мариана Недева

Д-р Мариана Недева е специалист по ендокринология и болести на обмяната в София с над 10 години клиничен опит. Диагностицира и лекува пациенти със захарен диабет, заболявания на щитовидната жлеза, остеопороза, нарушения в калциево-фосфорната обмяна, хипофизни, гонадни и надбъбречни заболява...

Калоян Крумов

Калоян Крумов е кинезитерапевт в София с над 22 години опит. Има дългогодишна практика в областите на ортопедичната, травматологичната и неврологичната рехабилитация. Калоян Крумов не работи с деца. Образование: Завършва специалност Кинезите...

Д-р Камерия Стоянова

Доктор Камелия Стоянова е специалист с над 30 годишен опит в областта на Клиничната лаборатория. Тя завършва Медицина в Медицинска академия - София през 1989 г. и през 1996 г. придобива специалност по Клинична лаборатория. Основната част от професионалния й път преминава  в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, къ...

Д-р Силвия Павлова

Д-р Силвия Павлова е специалист кардиолог в София с над 8 години медицински опит и интереси в областта на инвазивната кардиология. Извършва диагностика и лечение на кардиологични заболявания, холтер ЕКГ мониториране, електрокардиография (ЕКГ), ехокардиография (ЕхоКГ), стрес тест. Д-р Павлов...

Д-р Милена Перухова

Д-р Милена Перухова е специалист гастроентеролог в София с над 14 години медицински опит. Извършва гастроентерологични прегледи при пациенти, страдащи от заболявания на стомашно-чревния тракт и хепато-билиарната система и рутинно диагностични и терапевтични ендоскопски изследвания на хранос...

Д-р Венцислав Райков

Д-р Венцислав Райков е педиатър и детски кардиолог в София с над 38 години медицински опит. Извършва консултативни прегледи в областта на детската кардиология, ЕКГ, ехокардиография, холтер ЕКГ, холтер RR. Има над 30 години опит в диагнозата, лечението и постоперативното наблюдение на деца с...

Доц. Албена Телчарова-Михайловска

Доц. Албена Телчарова-Михайловска е специалист педиатър и детски ревматолог в София с над 30 години опит. Извършва диагностика и лечение на ревматологични заболявания, възпалителни и дегенеративни ставни заболявания, системни заболявания на съединителната тъкан и др. Образов...

Д-р Александър Ангелов

Д-р Александър Ангелов извършва ревматологични прегледи, диагностика и съвременно лечение на дегенеративни и възпалителни ставни заболявания, системни заболявания на съединителната тъкан, опорно-двигателния апарат, костите, ставите и муску...

Д-р Надежда Толекова

Д-р Надежда Толекова, дм е специалист детски хирург в София с 12 години медицински опит. Проявява интереси в областта на: неонатална хирургия; лечение на хернии; коригиране на фимози; гнойно-възпалителни заболявания; Д-р Толекова...

Д-р Вера Папочиева

Д-р Вера Папочиева е специалист педиатър и детски пулмолог в София с над 30 години опит. Извършва прегледи и лечение на деца с остри и хронични белодробни заболявания - бронхити, пневмонии, вродени белодробни болести. Образование: Завършва Медицински университ...

Д-р Величко Камбуров

Д-р Величко Камбуров е специалист ендокринолог в София с над 5 години медицински опит. Диагностицира и лекува пациенти със захарен диабет, затлъстяване, метаболитен синдром, менструални нарушения, остеопороза, нарушения в калциево-фосфорната обмяна, болести на хипофизaта, щитовидната, паращ...

Д-р Гергана Маринова

Д-р Гергана Маринова е специалист кардиолог с над 7 години медицински опит. Извършва диагностика и лечение на кардиологични заболявания, артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност. Провежда ехокардиография, холтер ЕКГ мониториране, холте...

Д-р Диляна Горчева

Д-р Диляна Горчева е специалист съдов хирург в София. Извършва съдово-хирургични прегледи, ехография на дълбока и повърхностна венозна система, артериален доплер. Специализира в областта на: оперативното и ендоваскуларното лечение при интра- и екстракраниална патология на сънните артерии; м...

Д-р Ира Маркова

Д-р Ира Маркова – семеен лекар Има над 40 години опит като семеен лекар в София и работи с възрастни пациенти и деца. Образование:  Завършва Медицински университет София през 1982 г. Своята специалност Детски болести придобива през 1991 г....

Д-р Мая Колева

Д-р Мая Колева, дм - специалист детски невролог   Основните ѝ интереси са в областта на детските епилепсии, главоболие, детска церебрална парализа, автоимунни възпалителни и дегенеративни заболявания в детска възраст, генетични, метаболитни и неврокутанни болести....

Д-р Елена Лазарова

Д-р Елена Лазарова - специалист по детска гастроентерология в София. Диагностицира и провежда лечение на деца със заболявания на стомашно-чревния тракт, чернодробни заболявания, хранителна алергия, заболявания на жлъчния мехур и панкреаса. За диагностиката на гастроезофагеална рефлу...

Доц. Полина Митева-Шумналиева

Доц. Полина Митева-Шумналиева - специалист по Педиатрия и Детска нефрология.  Тя е с над 30 години опит, професионалните й интереси са в областта на детската нефрология и диализа. Доц. Митева има повече от 130 научни публикации и участия в над 4 проучвания. Избрана е в проучван...

Д-р Светлана Панайотова

Д-р Светлана Панайотова е дерматолог в София в над 15 години стаж. Има интереси и опит както в областта на кожните и венерически заболявания, така и в областта на естетичната дерматология. Образование Завършва Медицински университет Пловдив през 2003 г. Своята специалност Кожни и вен...

Д-р Христо Христов

Д-р Христо Христов е специалист ортопед травматолог в София с над 5 години опит и интереси в областта на тазобедрената и колянна хирургия. Извъpшвa диaгностикa и лeчeниe нa пaциeнти cъс заболявания и травми на опорно-двигателния апарат, като бoлки в cтaвитe, нaвяxвaния, счупвания, артрози, възпaлитeлни и дегенератив...

Д-р Иван Узунов

Д-р Иван Узунов е специалист ортопед в София с над 25 години опит. Извъpшвa диaгностикa и лeчeниe нa пaциeнти c opтoпeдични зaбoлявaния - счупвания, артрози, бoлки в cтaвитe, нaвяxвaния, възпaлитeлни и дегенеративни cъcтoяния. Интересите му са в областта на миниинвазивната ортопедия и травматология (артроскопски опе...

Д-р Евгени Стоянов

Д-р Евгени Стоянов е специалист по образна диагностика и мамолог в София с над 20 години опит. Извършва мамологични изследвания (ехомамографии и мамографии), ехографии на коремни органи, щитовидна жлеза, шия, простата и повърхностни структури. Завършва Медицински Университет – София през 1995г. и има п...

Д-р Надя Спасова

Специалност Пулмолог , звено Пулмология и Фтизиатрия Тя е специалист пулмолог в София с над 25 години опит и умения в конвенционалните методи в пулмологията - функционално изследване на дишането, извършване и интерпретация на кръвно-газов анализ, торакална и абдоминална ехография, плеврални пункции, диагност...

Д-р Румен Богданов

Професионален път -През 1995 г. д-р Р. Богданов завършва пълния курс по медицина в Медицински университет – София. -През 1996 г. в Диабетен център „Св. Лука“, София, е открит кабинет по диабетно стъпало, който дава старт на професионалното м...

Д-р Момчил Кермедчиев

Д-р Момчил Кермедчиев е специалист хирург в София с над 10 години стаж в общата, коремната и лапароскопската хирургия. Извършва прегледи, консултации, диагностика и операции на пациенти с хирургични заболявания от различно естество, както и високоспециализирани консултации и съвети по всички въпроси, касаещи предопе...

Д-р Нина Вълчинова

Д-р Нина Вълчинова - специалист по детски болести и спешна медицина   Образование:  Завършва Медицински университет Плевен през 1990 г. Придобива специалности: Детски болести през 1998 г. Спешна медицина пр...

Д-р Олга Златанова

Д-р Олга Златанова започва професионалният си път през 1988 г. в Окръжна Болница, Кюстендил като Ординатор на Детско отделение. От 2004 г. до 2009 г. работи като специалист Скрининг за биофрамакологични изследвания в Торонто, Канада, а от 2009 г. до 2012 г. е част от отделението по образна диагностика в Университетс...

Д-р Славена Адамова

Д-р Славена Адамова е специалист по УНГ - болести, аудиолог и отоневролог в София с над 5 години опит. Извършва консултативно-диагностични прегледи и лечение на заболявания в УНГ - областта при възрастни и деца. Освен амбулаторно, при необходимост провежда консервативно и оперативно болнично лечение.

Д-р Симеон Тимов

Д-р Симеон Тимов е специалист по урология в София. Извършва диагностика, профилактика и лечение на заболяванията на пикочно-половата система при мъжете и на пикочната система при жените. Д-р Тимов НЕ преглежда деца. ОБРАЗОВАНИЕ Завършва Медицински университет Варна през 2013 г. и при...

Д-р Пламен Чупетловски

Д-р Пламен Чупетловски завършва медицина в МУ София през 1991 г. Придобива специалност по Образна диагностика през 1998 г. От 1991 до 1994 г. работи като лекар-ординатор в отделение по Спешна помощ към МБАЛ “Рахила Ангелова", гр. Перник. От 1994 г. до 2000 г. е лекар-ординатор в отделение по “Обр...

Д-р Татяна Мороховец

Д-р Татяна Мороховец е специалист гастроентеролог в София с над 25 години опит. Извършва гастроентерологични прегледи и лечение на заболявания на стомашно-чревния тракт и ехография на всички коремни органи - черен дроб, далак, панкреас, жлъчен мехур. Завършва Медицински университет в град Тюмен, Русия през 1...

Диана Дякова

Д-р Диана Дякова е специалист акушер-гинеколог в София с над 14 години медицински опит. Провежда гинекологични прегледи, лечение на гинекологични заболявания, всички видове изследвания.  ОБРАЗОВАНИЕ Завършва Медицински университет София през 1997 г. и преминава клинична ординату...

Д-р Милена Цолова

Д-р Милена Цолова е специалист акушер-гинеколог в София с над 15 години опит. Специалист в областта на феталната морфология с професионален фокус към пренаталната медицина, с голям опит в диагностиката на структурни и хромозомни аномалии на плода, доплерова диагностика и интраутеринна ретардация на плода. Каби...

Д-р Насратуллах Мобаракшах

Д-р Шах е специалист по Ангиология и флебология, Вътрешни болести и Кардиология.  Преминал множество международни обучения за еходоплерова сонография, ехокардиография, ендовенозна аблация - химична (склеротерапия), механо-химична (ClariVein) и лазерна (EVLA), лечение на артериални и венозни рани, както...

Д-р Цветелина Иванова

ОБРАЗОВАНИЕ Завършва Медицински университет София през 1998 г. Своята специалност Офталмология придобива през 2009 г. след специализация в УМБАЛ Александровска София.   КВАЛИФИКАЦИИ Курсове: Факоемулсификация – катаракта, диабетна ретинопатия, лазери в офталмологият...

Д-р Марио Колесарски

Д-р Колесарски започва професионалният си път през 1989 г. , когато завършва магистър по медицина. Работил е в Болницата по Белодробни Болести „Искрец“, като през този период добива и специалност „Вътрешни Болести“. От 1997г. До 2000г. Работи като ординатор в Национална Кардиологична Болница,...

Д-р Ирен Дървеняшка

Д-р Ирен Дървеняшка е специалист акушер-гинеколог в София с над 30 години опит. Извършва профилактични прегледи, диагностициране и лечение на гинекологични заболявания чрез различни видове изследвания. Д-р Дървеняшка не преглежда деца.   ОБРАЗОВАНИЕ Завършва Медицински университет Букуре...

Д-р Иван Джупанов

Д-р Иван Джупанов е специалист ортопед в София с над 25 години опит. Извъpшвa диaгностикa и лeчeниe нa пaциeнти c opтoпeдични зaбoлявaния - заболявания на опорно-двигателния апарат, счупвания, артрози, бoлки в cтaвитe, cпopтни тpaвми, нaвяxвaния, възпaлитeлни и дегенеративни cъcтoяния и дp. Д-р Джупанов не преглежда...

Доц. Константин Костов, ДМ

ОБРАЗОВАНИЕ Завършва Медицински университет София през 2002 г. През 2008 г. придобива своята специалност "Хирургия" след специализация в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". През 2012 г. завършва магистърска програма на специалност "Обществено здраве и здравен мениджмънт".Заема академична длъжност "Доцент" от 2021...

Д-р Мирослав Алексовски

Завършил Медицински Университет Плевен, сдобива се със специализация „Неврология“ през 2010 г. . Допълнително през 2011 г. и 2012 г. добива специализация и за извършване на високоспециализирани изследвания – Електромиография (ЕМГ) и Електроенцефалография (ЕЕГ). Към моме...

Д-р Виолета Боянова

Д-р Виолета Боянова е специалист физиотерапевт в София. Извършва лечение на пациенти с заболявания на опорно-двигателния апарат, централна и периферна нервна система, ортопедични и неврологични заболявания. Завършва Медицински университет Плевен през 1999г..Специалност по Физикална и Реха...

Д-р Пламен Димитров

Месторабота: УМБАЛ ”Александровска” - Клиника по урология Началник на Операционен блок Образование (университет, град, година, специализации) 2002г. - завършва висшето си образование в МУ София

Д-р Иво Стоянов

Завършва медицина в Софийският университет „Св. Климент Охридски“ през 2014г. и започва работа като лекар-ординатор в I-ва хуриргия на Пета МБАЛ гр. София. От 2015 г специализира Ортопедия и травматология в IV-та клиника на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". През 2020 придобива специално...

Д-р Мария Алексиева

Д-р Мария Алексиева  е специалист  ендокринолог  в София. Извършва  диагностика и лечение на заболявания, причинени от нарушената функция на жлезите  с вътрешна секреция. Работи с пациенти със  захарен диабет, затлъстяване,  заболявания на щитовидната жлеза, хипофизни , надбъ...

Д-р Димитрие Болевич

Завършил Медицинска Академия , придобил специалност „ Вътрешни болести“ през 2004г, а през 2008г и специалност „ревматология“.

Доц. Тодор Шамов

Доц. Тодор Шамов е специалист неврохирург в София с над 20 години опит и професионални интереси, насочени в следните области: интервенционално лечение на болката и минимално инвазивни гръбначни интервенции, микрохирургия на орбитата, микрохирургия на гръбначно-мозъчните тумори, невроонкология, образно-ръководена хир...

Д-р Цветомила Колева

Д-р Цветомила Колева е специалист невролог в София с над 9 години медицински опит. Диагностицира и лекува пациенти със заболявания на централната, периферната и вегетативната нервна система. Д-р Колева не преглежда деца. Образование Завършва Медицински униве...

Д-р Петър Захариев

Д-р Петър Захариев е специалист хирург в София с над 40 години опит. Извършва амбулаторни прегледи и консултации. Д-р Захариев не преглежда деца. ОБРАЗОВАНИЕЗавършва Медицински университет София и има придобита специалност Хирургия. КВАЛИФИКАЦИИ- Се...

Д-р Калин Димитров

Д-р Калин Димитров е специалист по вътрешни болести и ревматолог в София с над 33 години опит в областта на медицината и по-рядко срещани клинични случаи. Д-р Димитров не преглежда деца. ОБРАЗОВАНИЕЗавършва Медицински университет София през 1987 г. Своите специалности Вътрешни бо...

Д-р Младен Младенов

Д-р Младен Младенов е специалист мамолог в София с над 25 години опит и изявени интереси в областите:- Онкопластична, реконструктивна и естетична хирургия на млечни жлези;- Минимално инвазивни диагностични техники;- Ехографска диагностика на млечни жлези.Опитът му в хирургията на млечна жлеза...

Д-р Марчела Колева

Д-р Марчела Колева е специалист по лекарствено лечение на солидни тумори с над 25 годишен опит. Специализирала е във водещите институти по Онкология на: България, Австрия, Испания, Обединеното кралство, има редица участия в международни срещи касаещи лекарствено лечение на раковите заболявания. Активно участ...

Д-р Триас Мавроматис

Д-р Триас Мавроматис, интернист, гастроентеролог, нефролог и специалист по клинична фармакология. Завършва медицина във ВМИ, София през 1980 г. Придобива последователно специалност „вътрешни болести”, нефрология, гастроентерология и клинична фармакология. Работи 28 години като асистент в УМБАЛ „Све...

Д-р Александър Петков

Д-р Александър Петков специалист гастроентеролог в София с над 10 години опит. Извършва гастроентерологични прегледи и лечение на заболявания на стомашно-чревния тракт, болести на храносмилателната система (хранопровод, черен дроб, панкреас), изследване с ултразвук и гастро- и колоноскопия. Д-р Петков не преглежда д...

Д-р Янка Коларска

1990 г. - завършва ПМГ»Климент Охридски»  в гр. Силистра 1997г.- завършва висше медицинско образование, МУ- гр.Варна  диплoма  000570 / 30.09.1997г. 2014г.- специалност по  нефрология с диплома  № 014227 /  01.01.2014г. 07.12.2017г. -  пу...

Д-р Ралица Йорданова

Асистент към Катедрата по Инфекциозни болести, Паразитология и Тропическа медицина към Медицински университет-София. През 2007 г. завършва Медицински университет-София, Медицински факултет.

Д-р Никола Колев

Д-р Никола Колев е специалист съдов хирург в София с над 8 години медицински опит. Интересите му са в областта на минимално инвазивните и хибридни техники в съдовата хирургия, оперативното и ендоваскуларното лечение при патология на сънните артерии и при заболявания на аортата (аортни резекции и ендопротезиране). Из...

Д-р Росица Атанасова

Д-р Росица Атанасова е специалист по Вътрешни болести и ендокринолог в София с над 36 години опит. Диагностицира и лекува пациенти със захарен диабет, наднормено тегло и метаболитен синдром, заболявания на щитовидната жлеза, хипофизни и надбъбречни нарушения, остеопороза, поликистоза. Д-р Атанасова не преглежда деца...

Д-р Румяна Тодорова

Д-р Румяна Тодорова е специалист дерматолог в София с над 35 години опит. Извършва консултации, профилактика и прегледи и лечение в областта на дерматологията и венерологията при деца и възрастни. Професионалните ѝ интереси са в областта на общата дерматология, детската дерматология, съдовите дерматози, естетиката.

Д-р Мариета Кътева

Д-р Мариета Кътева е специалист с голям опит в клиничната и естетична дерматология.Освен задълбочения опит в клиничната дерматология и венерология, който придобива благодарение на работата си в Медицински институт на МВР като началник на Кожно отделение и Кожен кабинет от 1995 до 2012 г. и в Кожна клиника на ВМ...

Д-р Цеко Петков

Професионалния си път започва през 1987 година в ВМА гр. София „Катедра по урология“, където понастоящем е началник на отделение по Ендоурология. Д-р Петков е специализирал в Германия, Англия и Италия. Работи като консултант в ДКЦ Неоклиник гр. София. Д-р Петков членува в Европейската асо...

Д-р Кремена Петкова

Д-р Кремена Петкова е специалист уролог в София с над 12 години медицински опит. Научните ѝ интереси са в областта на ендоурологията и минимално инвазивното лечение на уролитиазата.ОБРАЗОВАНИЕЗавършва Медицински университет София през 2008 г. Своята специалност Урология придобива през 2015 г. През 2014 г...

Д-р Цветелина Дамянова

Професионалния си път започва през 1993 година в УМБАЛ ”Св. Георги” ЕАД – гр. Пловдив. В последствие от 2006-2009г. работи като Кардиолог към Болница „Токуда“-София. В периода 2010-2014г. работи като Инвазивен Кардиолог към Университетската многопрофилна болница за активно лечение УМБАЛ...

Д-р Диана Христова

Д-р Диана Христова е специалист по алергология към УМБАЛ ''Александровска''. От февруари 2017 г. е докторант в отдел ''Имунология и Алергология'', участник е в много международни и национални научни форуми, има и редица публикации в медицински списания. Научните й интереси са в областите плесенната алергия, алергичи...

Д-р Десислава Йорданова

Д-р Десислава Йорданова е специалист педиатър и детски ендокринолог в София с над 19 години опит. Научните ѝ интереси са в областта на проследяване физическото развитие на децата, диагностика и лечение на изоставане в растежа, нарушения в калциево-фосфорната обмяна и витамин Д, отклонения в пубертета, заболявания на...

Д-р Блага Чонова

Д-р Блага Чонова е специалист невролог в София с над 40 години опит. Диагностицира и лекува пациенти със заболявания на централната, периферната и вегетативната нервна система. Д-р Чонова не преглежда деца. ОБРАЗОВАНИЕЗавършва Медицински университет София през 1979 г. Своята спец...

Д-р Гергана Гоцева

Професионалната си път започва в гр. Банкя, където работи като интернист. В последствие Д-р Гоцева работи в болница „Лозенец“, след това в Окръжна болница. Понастоящем заема позицията на Ендокринолог в ДКЦ „Софиямед“. Д-р Гоцева членува в БДЕ. Тя е взела участие в множество научни сим...

Д-р Ивета Иванова

Професионалния си път започва през 1984 г. в ”СБР-НК” ЕАД, филиал гр. Момин проход – санаториум за възрастни. Впоследствие работи в 28 ДКЦ-София, лекар в унг кабинет, ДКЦ 5 /Студентска поликлиника/ - София като лекар специалист в унг кабинет ,,ДКЦ София мед”- София и като лекар, специали...

Д-р Владимир Стефанов

ВМА – София, Клиника по ендопротезиране и реконструктивна хирургия Професионалните му интереси са насочени в областта на хирургията на колянната и тазобедрена стави и на спортната травматология и реконструктивна хирургия. Завършва медицина в МУ – София през...

Д-р Елизабета Матеева

Професионалния си път започва през 1979 г. в СЛПЗ с Дивотино - зав. СЛПЗ. Впоследствие работи в очно отделение гр. Перник- офталмолог, спортен лекар - д-во „Левски- Спартак” гр. София, очен лекар в 3-та поликлиника гр. София, член на специализирана очна ТЕЛК – гр. София, председател на специализира...

Д-р Димитър Николов

Д-р Димитър Николов е специалист съдов хирург в София. Извършва прегледи и съвременно лечение на артериални и венозни заболявания. ОБРАЗОВАНИЕЗавършва Медицински университет и има придобита специалност Съдова хирургия. КВАЛИФИКАЦИИ- Специализира мин...

Д-р Диана Данева

Д-р Данева започва професионалния си път през 1980 до 1983 г. като участъков терапевт в Окръжна болница в град Кюстендил. В последствие от 1983 до 1986 г. работи като лекар-ординатор в РНПИСМП „Пирогов“, 1986- 1990 г. – Завеждащ кабинет в Първа клинична болница „Д-р К. Ха...

Д-р Емма Добрева

Завършва медицина във МА, София през 1987 г. От 1989 – 1993 г. е клиничен ординатор, като придобива специалност АГ през 1993 г. Работи в АГ болница „Майчин дом”, след което – в доболничната помощ. От 2008 г. работи в Сектор по превантивна медицина, Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда. От 2018 го...

Д-р Росен Икономов

Завършва медицина в МУ – София през 1987 г. с отличен успех. От 1987 до 1991 г. работи в Неврологично отделение на СКК – гр. Кюстендил като ординатор, а после и като завеждащ отделение. От 1991 г. е асистент в Неврологична к...

Д-р Тоня Станкова

Д-р Тоня Станкова е специалист акушер-гинеколог в София с над 7 години опит. Извършва гинекологични прегледи на жени над 18 години, изследване с ултразвук, колпоскопия, лечение на преканцерози на маточната шийка, проследяване на бременност....

Д-р Мариета Сирманова

Професионалния си път започва през 2015 година  в Първа САГБАЛ Св. София гр. Специализира в УМБАЛ Д-р Георги Странски гр. Плевен, Втора САГБАЛ Шейново гр. София. Настояща месторабота ДКЦ Неоклиник гр. София. Д-р Мариета Илиева Сирманова чл...