Екип

Специалности

Д-р Калина Цонева

Д-р Мариета Сирманова

Професионалния си път започва през 2015 година  в Първа САГБАЛ Св. София гр. Специализира в УМБАЛ Д-р Георги Странски гр. Плевен, Втора САГБАЛ Шейново гр. София. Настояща месторабота ДКЦ Неоклиник гр. София. Д-р Мариета Илиева Сирманова членува в БЛС

Д-р Тоня Станкова

Д-р Росен Икономов

Завършва медицина в МУ – София през 1987 г. с отличен успех. От 1987 до 1991 г. работи в Неврологично отделение на СКК – гр. Кюстендил като ординатор, а после и като завеждащ отделение. От 1991 г. е асистент в Неврологична клиника на Медицинския институт на МВР, а от 1...

Д-р Андрей Трифонов

Д-р Емма Добрева

Д-р Петко Генов

Д-р Петко Генов е роден на 27 Юли 1961г. в гр. Пловдив. Завършва медицина в Медицинска академия, гр. София през 1987г. От 1992г. има придобита специалност „Образна диагностика“ Специализира  неврорентгенология в Рим, Италия. Главен асистент от 2000...

Д-р Светлана Хедер

Д-р Диана Данева

Д-р Данева започва професионалния си път през 1980 до 1983 г. като участъков терапевт в Окръжна болница в град Кюстендил. В последствие от 1983 до 1986 г. работи като лекар-ординатор в РНПИСМП „Пирогов“, 1986- 1990 г. – Завеждащ кабинет в Първа клинична болн...

Д-р Димитър Николов

Д-р Елизабета Матеева

Професионалния си път започва през 1979 г. в СЛПЗ с Дивотино - зав. СЛПЗ. Впоследствие работи в очно отделение гр. Перник- офталмолог, спортен лекар - д-во „Левски- Спартак” гр. София, очен лекар в 3-та поликлиника гр. София, член на специализирана очна ТЕЛК – гр. София, председ...

Д-р Василис Фурлакис

Специализирана Профилактика, Диагностика и Лечение при Новороде...

Д-р Владимир Стефанов

Д-р Ивета Иванова

Професионалния си път започва през 1984 г. в ”СБР-НК” ЕАД, филиал гр. Момин проход – санаториум за възрастни. Впоследствие работи в 28 ДКЦ-София, лекар в унг кабинет, ДКЦ 5 /Студентска поликлиника/ - София като лекар специалист в унг кабинет ,,ДКЦ София мед”- София и...

Д-р Гергана Гоцева

Професионалната си път започва в гр. Банкя, където работи като интернист. В последствие Д-р Гоцева работи в болница „Лозенец“, след това в Окръжна болница. Понастоящем заема позицията на Ендокринолог в ДКЦ „Софиямед“. Д-р Гоцева членува в БДЕ. Тя е взела участие в...

Д-р Димитър Димитров

Д-р Блага Чонова

Д-р Десислава Йорданова

Д-р Нина Вълчинова

Д-р Николай Марков

Д-р Николай Марков д.м. започва професионалната си кариера в Окръжна болница - София, след това работи в I Хирургия на Медицинаска Академия, впоследствие в УМБАЛ Св. Анна - гр. София. Д-р Марков е специализирал в Япония както и е взел участие в множество курсове, симпозиуми и конгреси по специалн...

Д-р Диана Христова

Д-р Сийка Андреева

Д-р Цветелина Дамянова

Професионалния си път започва през 1993 година в УМБАЛ ”Св. Георги” ЕАД – гр. Пловдив. В последствие от 2006-2009г. работи като Кардиолог към Болница „Токуда“-София. В периода 2010-2014г. работи като Инвазивен Кардиолог към Университетската многопрофилна болница за а...

Д-р Кремена Петкова

Д-р Цеко Петков

Професионалния си път започва през 1987 година в ВМА гр. София „Катедра по урология“, където понастоящем е началник на отделение по Ендоурология. Д-р Петков е специализирал в Германия, Англия и Италия. Работи като консултант в ДКЦ Неоклиник гр. София. Д-р Петков членув...

Д-р Мариета Кътева

Д-р Мариета Кътева е специалист с голям опит в клиничната и естетична дерматология.Освен задълбочения опит в клиничната дерматология и венерология, който придобива благодарение на работата си в Медицински институт на МВР като началник на Кожно отделение и Кожен кабинет от 1995 до 2012 г. и в...

Д-р Румяна Тодорова

Професионалния си път започва през 1983г. в Районна болница, гр. Сливница. Впоследствие работи в Областния диспансер за кожни и венерологични болести, гр. София, РЗОК- София област, НЗОК, ОЗОФ „Доверие“ АД, „МЦ- 1 Елин Пелин“, МДЦ „Кристал“, гр. София...

Д-р Росица Атанасова

Професионалната си път започва в Окръжна болница гр. Кюстендил- Първо вътрешно отделение с ендокринен сектор и консултативен ендокринологичен кабинет, където работи от 1984 до 2000 година. В последствие от 2000 г. До 2014 г. Д-р Атанасова работи в 29 ДКЦ- София - Ендокринологичен кабинет и парале...

Д-р Тодор Самарджиев

Д-р Никола Колев

Д-р Ралица Йорданова

Асистент към Катедрата по Инфекциозни болести, Паразитология и Тропическа медицина към Медицински университет-София.

Д-р Надя Спасова

Д-р Владислав Райков

от 2018 Ортопед-Травматолог в София / Vita Hospital Sofia 2015 - 2017 Център по ендопротезиране, ортопедия, травматология, гръбначна хирургия, артроскопска хирургия и ревматология в специализирана болница по ортопедия и ревматология на групата Мед 360 градуса в Ратинген Германия, шеф лека...

Д-р Янка Коларска

1997г. -2000г.- лекар-ординатор в клиника по хемодиализа, МБАЛ-Русе 2001г.-2008г.- лекар- ординатор в отделение по вътрешни болести гр. Силистра 2008г.- до момента-  лекар- ординатор в клиника по нефрология, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” София м.01.2015г.- ас...

Д-р Александър Петков

Проф. Иван Атанасов Костов

Име: Иван Атанасов Костов