Доц. Полина Митева-Шумналиева

Проф. Полина Митева-Шумналиева е специалист по Педиатрия и Детска нефрология в София с над 30 години опит и професионални интереси в областта на детската нефрология и диализа. Проф. Митева има повече от 130 научни публикации и участия в над 4 проучвания. Избрана е в проучването на Дарик радио за Най-добрите лекари в България в областта на Детската нефрология.

Образование

Завършва Медицински университет София през 1982 г. Има признати специалности по Педиатрия и Детска нефрология. От 2023 г. е професор.

Квалификации

  • Специализация: Диализно лечение и бъбречна трансплантация - Лион, Париж;
  • Ехография на коремни органи в детска възраст;
  • Доплер в детска възраст;
  • Член на Българска болнична асоциация и Български лекарски съюз.

Биография

От 1984 г. след успешно издържан конкурсен изпит проф. Митева е назначена за младши асистент към Клиника по детска гастроентерология, а от 1990 г. в Детски диализен център, Клиника по детска нефрология към Специализирана болница за активно лечение по детски болести, София, където работи и до момента. Последователно е избирана за старши и главен асистент към Катедрата по педиатрия на Медицински университет София, която длъжност заема и в момента. От 2017 г. Проф. Митева е част от екипа на Медицински център Детско Здраве, а към момента и на ДКЦ Неоклиник София. Владее френски и руски език.