Доц. Константин Костов, ДМ

ОБРАЗОВАНИЕ

Завършва Медицински университет София през 2002 г. През 2008 г. придобива своята специалност "Хирургия" след специализация в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". През 2012 г. завършва магистърска програма на специалност "Обществено здраве и здравен мениджмънт".
Заема академична длъжност "Доцент" от 2021 г.

КВАЛИФИКАЦИИ

Специализация в областта на общата и спешна хирургия;

Участия в научни публикации и национални форуми по хирургия;

Курс на обучение и удостоверение за квалификация по лапароскопската хирургия;

Курсове по интензивно лечение и реанимация, ортопедия и травматология, урология и основен курс по хирургия на тема: Избрани глави от общата хирургия;

Член на Български лекарски съюз.

 

БИОГРАФИЯ

От 2003 г. доц. Костов работи в III-та хирургична клиника към УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Към момента е част и от екипа специалисти на ДКЦ Неоклиник. Владее английски и руски език.