Доц. д-р Любомир Маринчев

Завършва медицина през 1983г. в Медицинска Академия, гр. София. Има специалности по вътрешни болести/1992 г./ и ревматология/1994г./. 

Специализира в Хюстън,САЩ през 1992г. под ръководството на Проф. д-р Франк Арнет.

 

Защитава дисертация на тема: "Влияние на НСПВС върху горния гастроинтестинален тракт при ревматични заболявания". Член е на Българското Научно Дружество по Ревматология, на което е и секретар от 1998 до 2002г.

 

От 1985 до 1987г. работи като терапевт в районна болница гр.Бяла.

През 1987г., след успешно положен конкурсен изпит, e приет като асистент в Клиника по Ревматология, Медицинска Академия, София

От 1996г. до 2012г. е главен асистент в Клиника по Ревматология, УМБАЛ „Св.Иван Рилски”, София.

 

От 2009 г. и понастоящем е един от рецензентите на британското ревматологично списание “Rheumatology”, от 2015 - на американското научно - медицинско списание “Medical Science Monitor”.

Учебна дейност ( до 2012г.): Преподаване на студенти по медицина и фармация, общо практикуващи лекари, вътрешни болести, специализиращи лекари по ревматология в Медицински Университет, София, от 2014г. и понастоящем – студенти по медицина към Медицински Факултет на СУ „Св.Климент Охридски”.