Д-р Силвия Павлова

Д-р Силвия Павлова е специалист кардиолог в София с над 8 години медицински опит и интереси в областта на инвазивната кардиология. Извършва диагностика и лечение на кардиологични заболявания, холтер ЕКГ мониториране, електрокардиография (ЕКГ), ехокардиография (ЕхоКГ), стрес тест. Д-р Павлова не преглежда деца.

 

Образование:

Завършва Медицински университет София през 2013 г. Своята специалност Кардиология придобива през 2019 г.

 

Квалификации:

Съавтор на няколко съвместни публикации в български и чуждестранни списания;

Курсове по ехокардиография (ЕхоКГ), холтер артериално налягане, холтер ЕКГ мониториране;

Член на Български лекарски съюз;

Участие в национални и международни конгреси и семинари по специалността.

 

Биография:

От 2013 г. до 2019 г. д-р Павлова работи в Аджибадем Сити Клиник София. От 2019 г. е част от екипите специалисти на УМБАЛ Софиямед и ДКЦ Неоклиник София. Владее френски и английски език.