Д-р Пламен Чупетловски

Д-р Пламен Чупетловски завършва медицина в МУ София през 1991 г. Придобива специалност по Образна диагностика през 1998 г.

От 1991 до 1994 г. работи като лекар-ординатор в отделение по Спешна помощ към МБАЛ “Рахила Ангелова", гр. Перник. От 1994 г. до 2000 г. е лекар-ординатор в отделение по “Образна диагностика” към МБАЛ “Рахила Ангелова“, гр. Перник. От 2000 г. до 2005 г. е лекар-ординатор в отделение по образна диагностика към ВМОБР на ВМА - София.

От 2005 до 2012 г. е Началник отделение „Образна диагностика” към ВМОБР на ВМА-София.

От 2012 до 2014 г. работи като лекар-ординатор към звено „Образна диагностика“ на ДКЦ „Софиямед“, от 2014 г. до 2022 г. е Началник на звено „Образна Диагностика“.

Към момента е част от екипа на ДКЦ Неоклиник.

Член е на БАР от 1994 г.

Член е и на ESR.