Д-р Олга Златанова

Д-р Олга Златанова започва професионалният си път през 1988 г. в Окръжна Болница, Кюстендил като Ординатор на Детско отделение. От 2004 г. до 2009 г. работи като специалист Скрининг за биофрамакологични изследвания в Торонто, Канада, а от 2009 г. до 2012 г. е част от отделението по образна диагностика в Университетска болница (UWO), Лондон, Онтарио, Канада.

Професионалният си път продължава в университетска болница „Лозенец“, 14-то ДКЦ, а към момента е част от екипа на ДКЦ Неоклиник.

Д-р Златанова притежава следните сертификати:

  • Магнитно-резонансно изобразяване

Технологически институт,  Северна Алберта, Едмънтон, Канада

  • USMLE certification

Step 1, 2 and Clinical Skills Assessment Test

Сертификат за Добра Клинична Практика Мониториране на Клинични изследвания