Д-р Мая Колева

Д-р Мая Колева, дм - специалист детски невролог

 

Основните ѝ интереси са в областта на детските епилепсии, главоболие, детска церебрална парализа, автоимунни възпалителни и дегенеративни заболявания в детска възраст, генетични, метаболитни и неврокутанни болести.

Образование:

Завършва Медицински университет Варна през 2009 г. Своята специалност Детска неврология придобива през 2018 г. след специализация в УМБАЛНП "Св. Наум" София. През 2020 г. придобива образователна и научна степен "доктор" след защита на дисертационен труд в областта на неврокутанните синдроми - Туберозна склероза комплекс, Неврофиброматози, синдром на Sturge-Weber и Louis-Bar, както и други факоматози.

Квалификации:

Автор и съавтор в над 50 статии в български и чуждестранни списания, над 65 постера и орални презентации.
Участия в различни български и международни конгреси и конференции по неврология, детска неврология, педиатрия, редки болести и обучителни семинари по проблемите на пациенти с туберозна склероза комплекс.
Член на Български лекарски съюз, Научно дружество по неврология, Научно дружество по детска неврология, психиатрия и психология на развитието.
Биография:  От 2021 г. д-р Колева е асистент към Медицински университет София. Към момента е част от екипа специалисти на Клиника по нервни болести за деца към Университетска многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия "Свети Наум" и ДКЦ Неоклиник София. Има над 12 години медицински опит.