Д-р Мариета Сирманова

Професионалния си път започва през 2015 година  в Първа САГБАЛ Св. София гр. Специализира в УМБАЛ Д-р Георги Странски гр. Плевен, Втора САГБАЛ Шейново гр. София. Настояща месторабота ДКЦ Неоклиник гр. София.

Д-р Мариета Илиева Сирманова членува в БЛС

Д-р Мариета Илиева Сирманова завършва медицина през 2009 година в МУ София. Има специалност по Акушерство и Гинекология. Допълнително образование: СУ Св. Климент Охридски – 1999 година – магистър Биолог, специалист Лечебни растения, Ехография в АГ, Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка.