Д-р Мансур Далхату

Образование (университет, град, година, специализации)

Медицински университет Варна 2003-2009 Магистър- Лекар

Медицински университет София  2013-2017 – Образна диагностика

 

Допълнителни квалификации (конгреси, сертификати, членства в професионални организации):

European Congress of Radiology (ECR) 2013-2017

Национален конгрес на българската асоциация по радиология (БАР)  2013 2015 2017

Член на European  Society of Radiology