Д-р Камерия Стоянова

Доктор Камелия Стоянова е специалист с над 30 годишен опит в областта на Клиничната лаборатория. Тя завършва Медицина в Медицинска академия - София през 1989 г. и през 1996 г. придобива специалност по Клинична лаборатория. Основната част от професионалния й път преминава  в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, където се сблъсква ежедневно с особени и предизвикателни случаи, характерни за спешния център. Д-р Стоянова има опит и в областта на частното здравеопазване като медицински управител на частни лабораторни практики.

Д-р Стоянова е член на Българското дружество по Клинична лаборатория. Участвала е в редица конференции и конгреси в България и чужбина и постоянно развива своите умения, изучавайки нови лабораторни практики и подходи.  От м. Април д-р Стоянова е част от екипа на ДКЦ НЕОКЛИНИК.