Д-р Андрей Трифонов

Д-р Андрей Трифонов е дипломиран лекар в специалност "Образна диагностика". Той завършва медицина през 2010 г. в Медицински университет - София, а своята специалност придобива през 2016 г. Към момента е част от екипа на ДКЦ Неоклиник и УМБАЛ Св. Иван Рилски.