Здравен коучинг

Услугата "Здравен коучинг" е все още непозната по нашите ширини. Ние от Неоклиник сме първите в България, които решават да прегърнат бъдещето!

Стандартната услуга, която Здравният коуч предлага, е 6-месечна програма, в която пациент и “треньор” се срещат периодично
и разговарят за различни аспекти от живота на пациента, засягащи пряко или косвено неговото здраве. Основно фокусът е върху храненето, но често паралелно с него се разглеждат и други фактори, влияещи на общото му състояние – спорт, работа, взаимоотношения. С помощта на коуча пациентът си поставя цели, които реализира в продължение на 6-те месеца. По-ценното обаче е, че по време на програмата пациентът неусетно си изгражда трайни навици, които му помагат да запази резултатите и много след края на работата си с коуча.