Large original p05a0688

Авторефрактометър

Измерване на периферната кератометрия и графичен изглед на картата на рефракция

CRK-7000 представя данни за измерване на периферната кератометрия, което е изключително полезно при напасването на контактни лещи.

Графичното показване на дефектите при рефракция помагат на пациента да разбере състоянието и спомага за по-правилно решение при корекция.