Large original p05a0653

Рентгенов апарат

Съвременна модулна система за рентгенография използваща минимална доза на облъчване с изключително качество на образа, постигнато благодарение на нейната гъвкавост. Апаратът е лесно достъпен за пациента, включително и за трудно подвижни хора.

Multix TOP на Siemens е съвременна модулна система за рентгенография използваща минимална доза на облъчване с изключително качество на образа, постигнато благодарение на нейната гъвкавост. Апаратът е лесно достъпен за пациента, включително и за трудно подвижни хора. Това е възможно благодарение на таванното му окачване и възможността за регулиране на височината на масата. Отделно с него могат да се снимат много пълни пациенти с тегло до 225 кг. В допълнение хора с височина до 190 см могат да бъдат изследвани от глава до пети без нужда те да се преместват. Машината разполага с голям набор от движения за лесно позициониране. Благодарение на това с нея могат да се правят рутинни изследвания, снимки на бели дробове, кости, диагностика при травми и първа помощ, както и ортопедични снимки и диагностика в легнало положение и др.

В Неоклиник системата Multix е част от най-съвременната цялостна, вътрешната мрежа за обмен на дигитални образи чрез DICOM софтуер на клиниката и създаване и съхраняване на електронни здравни досиета на пациентите.

Концепцията Multix е разработена от фирма Siemens в сътрудничество с водещи специалисти от цял свят и отговаря на всички съвременни европейски изисквания за безопасност и качество на изследванията.