Нефрология

МЦ Неоклиник предлага на своите пациенти и преглед от специалист, диагностика, лечение и превенция в областта на бъбречните заболявания.