Large original p05a0577

Ехографски апарат за изследване на щитовидната и паращитовидните жлези

Ултразвуково изследване (ехография) на щитовидната и паращитовидните жлези е изследване, което използва отразени улразвукови вълни. С помощта на това изследване се визуализират формата и размера на щитовидната жлеза, но не може да се изследва функцията на жлезата. Може да се изследват и четирите паращитовидните жлези, които лежат зад щитовидната жлеза.

Ултразвуковото изследване се провежда с помощта на специален трансдюсер (малък накрайник, който се държи в ръката от изследващия).