Large 480

Биохимичен анализатор Olympus - AU480

Последното поколение напълно автоматизирана апаратура за биохимия от линията Олимпус - модел  AU480, което осигурява максимално кратки срокове и голяма точност при изработване и рапортуване на резултатите от  биохимичните изследванията на пациентите. Това от своя страна дава възможност на клиницистите да ускорят диагностиката и лечението на пациентите, което е приоритет на НЕОКЛИНИК.